Contactlenzen

 

Unicare contactlenzen zijn kwalitatief hoogwaardige, zachte contactlenzen. De lenzen voldoen aan alle wettelijke eisen en dragen de Europese CE-markering voor medische hulpmiddelen. De Unicare maandlenzen maken deel uit van een vervangingssysteem, waarbij de lenzen iedere maand vervangen worden. Dit systeem garandeert uw klant steeds weer frisse lenzen met een optimaal draagcomfort en gemak. De Unicare maandlens bevat 55% water en is voorzien van een UV-filter.

De voordelen van Unicare maandlenzen op een rijtje:

 • Door tijdige vervanging wordt het verouderen en vervuilen van de lenzen voorkomen.
 • De gezichtsscherpte en het draagcomfort zijn door de tijdige vervanging gegarandeerd.
 • De dunne en soepele lenzen passen zich aan op vrijwel ieder oog.
 • Unicare min maandlenzen zijn verkrijgbaar in 21 verschillende sterktes en Unicare plus maandlenzen in 9 verschillende sterktes, waardoor er voor veruit de meeste lensdragers een passende sterkte is.
 • Unicare contactlenzen kunnen ook gedragen worden bij gebruik van cosmetica (lees de tips in de bijsluiter).
 • Unicare maandlenzen zijn per stuk en steriel verpakt en dus makkelijk mee te nemen.
 • De lenzen zijn volgens voorschrift gemakkelijk te onderhouden met een alles-in-één vloeistof voor zachte lenzen van Unicare (Unicare Blauw of Unicare Vita+).
 • De contactlenzen zijn kwalitatief hoogwaardig.
 • Unicare contactlenzen zijn scherp geprijsd.

Dagelijkse verzorging van de contactlenzen 

Dagelijkse verzorging van contactlenzen is van groot belang. Niet alleen om hygiënische redenen en om infecties te voorkomen, maar ook voor het behoud van een helder zicht. Het traanvocht laat namelijk iedere dag een vetlaagje achter op de lenzen. Als dit laagje niet meteen verwijderd wordt, zet het zich vast op de lens, met als gevolg dat het zicht wazig wordt en de lenzen kunnen gaan irriteren.

 • De kans op oogontstekingen staat niet in verband met de hoeveelheid vloeistof die gebruikt wordt, maar wel met de nauwgezetheid van de verzorging. Patiënten die verstandig met de contactlenzen omgaan en ze proper verzorgen, hebben niet veel vloeistof nodig en lopen bovendien veel minder kans problemen te krijgen van infectueuze of andere aard.
 • Bij het gebruik van vloeistof verdient het voorts aanbeveling om de druppelaar van de fles nooit in aanraking te brengen met vreemde voorwerpen en de flesjes na het gebruik direct te sluiten om verdamping en besmetting te voorkomen.

Voorzichtig omgaan met contactlenzen

Contactlenzen zijn gemaakt van kwetsbaar materiaal. De nodige voorzichtigheid zal dus in acht moeten worden genomen. Let daarbij in het bijzonder op de volgende punten:

 • Breng de zachte lenzen nooit in aanraking met scherpe voorwerpen.
 • Neem de lenzen nooit tussen de vingernagels; vermijd zelfs ieder contact ermee. Vouw of “kreuk” de lens nooit tussen de vingers.
 • Houd de lens altijd in volledig natte toestand. Mocht de lens onverhoopt uitdrogen, wees dan uiterst voorzichtig, want de kans op breuk of beschadiging is dan het grootst. Het beste is de lens direct op te bergen in de bewaarvloeistof en ongeveer 3 uur te wachten met inzetten.
 • Plaats de lens nooit in uitgedroogde toestand op het oog.
 • Gebruik nooit vloeistoffen die voor harde lenzen bedoeld zijn. Verzorg de lenzen volgens de door de contactlensspecialist voorgeschreven methode.
 • Bij het voorschrijven van oogdruppels, dient de arts op de hoogte te worden gesteld van het dragen van zachte lenzen.
 • Behandel de lenzen uitsluitend met zeer zorgvuldig gewassen handen.
 • Niet in de ogen wrijven wanneer er een vuiltje in komt, maar de lens reinigen met de daarvoor bestemde vloeistof. Als de pijn aanhoudt, enkele uren wachten met inzetten.
 • De lens nooit op het oog aanbrengen, wanneer het oog beschadigd of geïrriteerd is. Waarschuw de contactlensspecialist.
 • Bij ziekte, zwangerschap en medicijngebruik kunnen de lenzen tijdelijk wat minder prettig zitten.

Aanwijzingen voor het inzetten van zachte contactlenzen

 • Controleer of de sluiting onbeschadigd is. Bij beschadigde sluiting mag de lens in geen
  enkel geval worden gebruikt.
 • Stuur de beschadigde lens in de originele verpakking naar het volgende adres: Melleson Optics B.V. Minervum 7384 , 4817 ZH Breda
 • De contactlenzen zijn steriel in een blisterverpakking verpakt. Trek de folie eraf en haal de lenzen voorzichtig uit de vloeistof. Leg de lens op het puntje van de wijsvinger.
 • Controleer of de contactlens niet binnenstebuiten is gekeerd (zie afb. 1).
 • Leg een kleine spiegel op de tafel en buig het hoofd iets naar voren.
 • Trek met de middelvinger van dezelfde hand het onderooglid omlaag, open de ogen zover mogelijk en trek het bovenooglid met de wijsvinger van de andere hand omhoog (zie afb. 3).
 • Plaats de contactlens langzaam op het oog, laat de oogleden langzaam los en knipper een paar keer met het oog. Door het knipperen gaat de lens optimaal op het oog zitten. Herhaal deze stappen voor de andere lens.
 • Plaats de contactlens langzaam op het oog, laat de oogleden langzaam los en knipper een paar keer met het oog. Door het knipperen gaat de lens optimaal op het oog zitten. Herhaal deze stappen voor de andere lens.

Aanwijzingen voor het uitnemen van zachte contactlenzen

 • Open de ogen zo ver mogelijk.
 • Trek het onderooglid met de middelvinger omlaag. Kijk naar boven en schuif de contact lens iets naar beneden.
 • Zodra de lens onder op het witte gedeelte van het oog ligt, kunt u de lens met duim en wijsvinger voorzichtig uitnemen (zie afb. 4).

Mogelijke toepassingsfouten met contactlenzen

 • Als u wazig ziet, controleer of u de rechter met de linker lens heeft verwisseld.
 • Bij irritaties verwijdert u de contactlens, en controleert of u de lens niet binnenstebuiten gekeerd (afb. 1) of vuil is (b.v. door een wimper, stoofdeeltjes).
 • Indien het geïrriteerde gevoel blijft, verwijder de contactlenzen en raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist, of bel met Melleson Optics: 076-571 51 04.
 • Plaats nooit een droge lens in het oog.

Meest gesteelde vragen over Unicare contactlenzen